کباب پز کشویی

کباب پز کشویی

پخت آسان و یکنواخت کباب
کاهش انتشار حرارت و دما در محیط کار
عدم نیاز به نیروی ماهر
دارای شعله غیر مستقیم از بالا
طبخ انواع کباب بدون تولید دود
قابلیت پخت انواع کباب
دارای پایه های چرخدار جهت سهولت در جابجایی دستگاه
کاهش مصرف سوخت تا حد دو برابر کباب پز های سنتی
بدنه خارجی دستگاه تماماً استیل