طراحی و اجرای آشپزخانه های صنعتی

home_mining_sep
48

سیخ شوی حلزونی

43

سیخگیر ماشین مبله

44

سیخگیر رومیزی

45

سیخگیر هیدرولیک مبله

50

فر پیتزا صندوقی در ابعاد

51

دستگاه کباب ترکی

46

هود وسط استیل

47

هود دیواری استیل

52

چرخ گوشت قصابی 22

53

چرخ گوشت قصابی 32

54

چرخ گوشت قصابی 42

51

فر پیتزا ریلی خارجی

59

چرخ گوشت 32 و 42 گیر بکسی

57

چرخ گوشت 32 و 42 تسمه ای

55

چرخ گوشت رومیزی میک دار 32 و 42

56

چرخ گوشت ایستاده 32 و 42

62

کالباس بر در ابعاد مختلف

63

کالبلس بر اتوماتیک

58

چرخ گوشت خارجی 32 و 42 (ایستاده)

60

چرخ گوشت الوا 32 و 42

64

یخ در بهشت و شربت سرد کن (تک مخزن)

65

شیر داغ کن 6 و 10 لیتری

66

مخلوط کن بلندر

61

چرخ گوشت 32 و 42 تسمه ای

71

کانتر سرد یا گرم

67

یخ در بهشت و شربت سرد کن (سه مخزن )

68

آب پرتقال گیر اتوماتیک

69

آب پرتقال گیر اتوماتیک

73

اره استخون بر و ماهی بر

72

خط کامل سلف سرویس

70

کانتر ساده

1 2 3