۱۵/۱۱/۱۳۹۸

کالری مواد غذایی مختلف در رستوران

کالری مواد غذایی مختلف در رستوران کالری مواد غذایی مختلف در رستوران (الف) آرد گندم ۱۰۰ گرم ۳۶۰ کالری آرد ذرت ۱۰۰ گرم ۳۷۰ کالری آرد
۱۵/۱۱/۱۳۹۸

مصرف سالانه فست فود در ایران مشخص شد؟

مصرف سالانه فست فود در ایران مصرف سالانه فست فود یا غذاهای فوری طی دو دهه اخیر به سرعت رو به توسعه بوده و در ایران
۱۵/۱۱/۱۳۹۸

آیین نامه بهداشتی محل پخت و توزیع غذا در آشپزخانه های صنعتی

آیین نامه بهداشتی محل پخت و توزیع غذا در آشپزخانه های صنعتی آیین نامه بهداشتی محل پخت و توزیع غذا در آشپزخانه های صنعتی محل پخت
۱۵/۱۱/۱۳۹۸

آشپزخانه صنعتی طراحی | اجزای آشپزخانه صنعتی | آشپزخانه صنعتی مدرن

آشپزخانه صنعتی طراحی | اجزای آشپزخانه صنعتی | آشپزخانه صنعتی مدرن آشپزخانه صنعتی طراحی | اجزای آشپزخانه صنعتی | آشپزخانه صنعتی مدرن نظافت و شستشو: بخش