اجاق پخت برنج تک نفره یا کته پز تابشی اجاق پخت برنج تک نفره یا کته پز تابشی   از
کباب پز تابشی   , ,
27/05/2020

تابه گردان صنعتی یا پاتیل سرخ کن صنعتی

تابه گردان صنعتی یا پاتیل سرخ کن صنعتی   تابه گردان صنعتی یا پاتیل سرخ کن صنعتی ، نوع بزرگتری از تابه های پخت غذا است