27/05/2020

اجاق گاز فردار صنعتی نگین دما گسترش

اجاق گاز فردار صنعتی نگین دما گسترش    یکی از ملزومات مورد استفاده در رستوران‌ها، آشپزخانه‌های صنعتی و کترینگ‌ها اجاق گاز فردار است. اجاق گازها کاربرد