27/05/2020

 کباب پز تابشی اتوماتیک سالاماندر چند منظوره ریلی و پدالی 

 کباب پز تابشی اتوماتیک سالاماندر چند منظوره ریلی و پدالی کباب پز تابشی اتوماتیک سالاماندر چند منظوره ریلی و پدالی مزیت های استفاده از دستگاه کباب
28/02/2016

کباب پز تابشی اتوماتیک

در مدل های مختلف: کباب پز تابشی اتوماتیک نگین ۱ با ظرفیت پخت ۹۰۰ سیخ انواع کباب در ساعت کباب پز تابشی اتوماتیک نگین ۲ با