27/05/2020

 کباب پز تابشی اتوماتیک سالاماندر چند منظوره ریلی و پدالی 

 کباب پز تابشی اتوماتیک سالاماندر چند منظوره ریلی و پدالی کباب پز تابشی اتوماتیک سالاماندر چند منظوره ریلی و پدالی مزیت های استفاده از دستگاه کباب